slide1.jpg
slide2.jpg
slide3.jpg

Uitvoering van infiltratieproeven

Een infiltratieproef is een test waarbij proefondervindelijk de doorlaatbaarheid van de bodem wordt bepaald. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, de meest gebruikte techniek is de omgekeerde boorgatmethode.

Hooghoudt boorgatmethode

Deze methode is van toepassing bij uitvoering van een infiltratieproef boven de grondwatertafel (omgekeerde boorgatmethode) of onder de grondwatertafel (boorgatmethode). Met deze methode wordt de verzadigde doorlaatbaarheid Ksat [mm/u] gemeten.

Omgekeerde boorgatmethode

Met een edelmanboor wordt een gat geboord tot op de diepte van de proef onder het maaiveld. Eerst wordt een hoeveelheid water toegevoegd aan het boorgat om de laag waarvan de doorlaatbaarheid gevraagd wordt te verzadigen. Nadat deze laag verzadigd is wordt een nieuwe hoeveelheid water toegevoegd. Vervolgens wordt de snelheid gemeten waarmee het waterpeil daalt. Hieruit wordt de infiltratiesnelheid van het water in de bodem berekend, gebruik makend van de inwendige diameter van het boorgat, de drukhoogte (= de lengte van de waterkolom in het boorgat) en de snelheid waarmee het waterpeil daalt.

Boorgatmethode

Hierbij wordt het aanwezige water onttrokken uit het boorgat en wordt vervolgens de snelheid gemeten waarmee het waterpeil opnieuw stijgt. Hieruit wordt de infiltratiesnelheid van het water in de bodem berekend, gebruik makend van de inwendige diameter van het boorgat, de drukhoogte (= de lengte van de waterkolom in het boorgat) en de snelheid waarmee het waterpeil daalt.

Van de uitgevoerde boringen worden stalen genomen om de 0,5 m of bij verandering van de grondlaag. Aan de hand van de ontnomen monsters wordt visueel een boorstaat opgemaakt met aanduiding van het hoofdbestanddeel, nevenbestanddeel, kleur, consistentie en vochtgehalte.

Dubbele ring infiltrometer

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 2 cirkelvormige buizen met een hoogte van ongeveer 200 mm:

  • binnenste buis: diameter 300 mm
  • buitenste buis: diameter 600 mm

Deze proef wordt doorgaans op het maaiveld uitgevoerd of op beperkte diepte onder het maaiveld.

Na het uitgraven tot de gewenste diepte worden de buizen ongeveer 5 à 10 cm in de grond geduwd. Zowel de binnenste buis als de zone tussen de binnenste en buitenste buis werden met ongeveer 10 à 15 cm water gevuld. Het water tussen de binnenste en buitenste buis werd constant gehouden. De daling van het waterpeil in de binnenste buis wordt opgemeten in functie van de tijd (met een maximum van 1 uur).

 

proef.jpg

Uitvoering van infiltratiestudies

De nieuwe verordening hemelwater goedgekeurd op 5 juli 2013 stelt dat bij het bouwen, herbouwen of uitbreiden van overdekte constructies en verhardingen het verplicht is om minimaal de voorschriften voor de infiltratie, buffering en lozing van niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van verhardingen en overdekte constructies na te leven. Onder andere moet men nagaan of het hemelwater ter plaatse kan infiltreren in de bodem. Hierbij kan TEC nv u bijstaan met het uitvoeren van een infiltratiestudie. 

Bij het uitvoeren van een infiltratiestudie wordt er eerst een voorstudie op basis van omgevingskenmerken, geologie, hydrologie en hydrogeologie en bodemkaarten van het terrein uitgevoerd. Naast een uitgebreide voorstudie worden er dan ook voldoende infiltratieproeven uitgevoerd.

Aan de hand van de interpretatie van de resultaten van de infiltratieproeven, de terreinobservaties en de uitgebreide voorstudie wordt de doorlaatbaarheid van de bodem geëvalueerd en wordt een gefundeerd advies gegeven met betrekking tot het toepassen van de geschikte infiltratievoorzieningen.

Beperkte rapportage:

- Resultaten uitgevoerde proeven
- Evaluatie doorlaatbaarheid
- Advies voor infiltratievoorzieningen

Uitgebreide rapportage:

- Resultaten uitgevoerde proeven
- Evaluatie doorlaatbaarheid
- Gefundeerd advies voor infiltratievoorzieningen conform code van goede praktijk
   (o.b.v. omgevingskenmerken, geologie, hydrogeologie, hydrologie en bodemkaarten)

Group Van Vooren nv
Industriepark Rosteyne 1
9060 Zelzate

Tel. 09 342 81 18
Fax 09 342 85 80
Mail info@groupvanvooren.com.

Please publish modules in offcanvas position.

nike desvela zapatillas calzaran lebron durant kobe irving dia navidad nike kyrie 2 bhm la coleccion hielo y fuego de nike para navidad nike kyrie 2 huarache release info nike kyrie 2 kyrache nike kyrie 2 kyrache nike kyrie 2 kyrache nike kyrie 2 huarache kyrache nike kyrie 2 kyrache nike kyrie 2 kyrache nike kyrie 2 kyrache nike kyrie 2 kyrache nike kyrie 2 kyrache release date nike kyrie 2 kyrache nike kyrie 2 kyrache launches next week nike kyrie 2 nike kyrie 2 nike kyrie 2 nike kyrie 2 performance review nike kyrie 2
adidas yeezy boost 350 v2 zebra release date adidas yeezy boost 350 v2 zebra adidas yeezy boost 350 v2 zebra releasing adidas com tomorrow adidas yeezy boost 350 v2 zebra adidas yeezy boost 350 v2 zebra adidas yeezy boost 350 v2 zebra official store list adidas yeezy boost 350 v2 zebra release date adidas yeezy boost 350 v2 zebra online links retailers adidas yeezy boost 350 v2 triple white official images adidas yeezy boost 350 triple white adidas yeezy boost 350 v2 cream white release date adidas yeezy boost 350 v2 cream white adidas yeezy boost 350 v2 cream white adidas yeezy boost 350 v2 white detailed look kanye west debuts new adidas yeezy boost 350 v2 colorway 391663607445 adidas yeezy boost 350 white black adidas yeezy boost 350 v2 zebra store list adidas yeezy boost 350 v2 zebra release date adidas yeezy boost 350 v2 zebra another look